Група 65a - ФКТТ (сряда - нечетна седмица - 7,30 ч - лаб. 1413)

N ИМЕ  Ф # 25.2 10.3 24.3 07.4 5 6 ДРУГИ
1 Женя Любчева Тинчева РА043639
+
х
x
x
     
2 Ивайло Владимиров Петров РА040197
+
х
x
x
   

ivaylo_petrov@montana.bg
ICQ : 119437714
http://mwtdesign.net/bg
http://www.montana.bg

3 Деян Светославов Динев РА041176
х
х
x
x
    dejan@mail.bg
ICQ : 127587760
4 Диана Илиева Романска РА039382
х
+
x
x
     
5 Петя Николова Иванова РА040969
х
х
x
x
     
6 Свилен Чернев Хаджиев РА041037
х
x
x
     
7 Ивайло Стоянов Йорданов РА041001
х
х
x
x
     
8 Юлиян Йорданов Веселинов РА041049
+
++
+
x
     
9 Александър Йорданов Инджов РА041342
х
х
x
     
10 Илина Огнемирова Игнатова РА040654  
х
x
x
    milkoilio@cablebg.bg
11 Томислав Петровски 130
x?
х
x
x
    papal_b@hotmail.com
12 Стоянчо Димовски  
х
x
x
     
13        
     
14        
     
15        
     

Колеги, в графа ДРУГИ можете да поместите допълнителни данни: адрес на ваш сайт, e-mail адрес, телефон ... Така можете да установите връзка с други колеги на професионална основа, да проведете интересни дискусии и да превърнете този сайт във форум.

Моля, изпращайте информацията, свързана с този списък на cyril@circuit-fantasia.com.


02.03.2004. Колегата Ивайло Петров беше любезен пръв да предостави личните си данни за графата ДРУГИ. Както се вижда, той е "на ти" с веб технологиите и може да ни консултира по "тънки" въпроси :).