Група 65b - ФКТТ (сряда - нечетна седмица - 7,30 ч - лаб. 1413)

N ИМЕ  Ф # 03.3 17.3 31.3 4 5 6 ДРУГИ
1 Румяна Монева Манчева    
х
х
       
2 Борислава Валентинова Иванова    
х
х
     


3 Славчо Стефанов Харизанов    
х
х
       
4 Панчо Мирославов Радев    
х
х
       
5 Станислав Андреев Кожухаров    
х
х
       
6 Владимир Владимиров Владимиров    
х
х
       
7 Мартина Христова Димитрова    
х
х
       
8 Калоян Илиев Раев    
х
+
       
9 Станимир Стоянов Колев    
х
х
       
10 Йоана Романова Сушкова    
х
+
       
11 Петър Иванов Петров    
х
х
       
12 Таня Любомирова Даскалова    
х
х
       
13 Йордан Александров Григоров    
х
х
       
14 Георги Михайлов ?нков    
x
x
       
15 Иво Йорданов Върбанов    
x
x
       

Колеги, в графа ДРУГИ можете да поместите допълнителни данни: адрес на ваш сайт, e-mail адрес, телефон ... Така можете да установите връзка с други колеги на професионална основа, да проведете интересни дискусии и да превърнете този сайт във форум.

Моля, изпращайте информацията, свързана с този списък на cyril@circuit-fantasia.com.


02.03.2004. Колегата Ивайло Петров беше любезен пръв да предостави личните си данни за графата ДРУГИ. Както се вижда, той е "на ти" с веб технологиите и може да ни консултира по "тънки" въпроси :).