Група 70a - ФКТТ (понеделник - нечетна седмица - 10,30 ч - лаб. 1413)

N ИМЕ  Ф # 23.02 8.3 22.3 05.4 5 6 ДРУГИ
1 Славина Огнянова Джонова РА041114
х
х
х
х
     
2 Йонка Руменова Коцева РА039750
х
х
х
х
     
3 Кристина Николова Калчева РА039659
х
х
х
х
     
4 Камелия Кирилова Каракашева РА040680
х
х
х
х
     
5 Диана Валентинова Божилова РА040969
х
х
х
х
     
6 Петя Сашева Бакърджиева РА040236
х
х
х
х
     
7 Мартин Милков Пепелджийски РА09863?
х
х
х
+
     
8 Деан Митков Цонев РА043780
х
+
+
+
     
9 Цвета Илиева Антова РА039558
х
х
х
х
     
10 Филип Вълков Филипов РА040022
х
х
     
11 Георги Валентинов Коцев РА040096
х
х
х
х
     
12 Ваньо Красимиров Михайлов РА041063
х
     
13 Петър Витков Александров РА043754
х
х
х
х
     
14 Никита Детелинов Тодоров РА041164
х
х
х
х
     
15                  

 

Колеги, в графа ДРУГИ можете да поместите допълнителни данни: адрес на ваш сайт, e-mail адрес, телефон ... Така можете да установите връзка с други колеги на професионална основа, да проведете интересни дискусии и да превърнете този сайт във форум.

Моля, изпращайте информацията, свързана с този списък на cyril@circuit-fantasia.com.