Група 70б - ФКТТ (понеделник - четна седмица - 10,30 ч - лаб. 1413)

N ИМЕ  Ф # 01.03 15.3 29.3 4 5 6 ДРУГИ
1 Петър Иванов Петров РА043653
х
х
х
       
2 Антон Владимиров Данчев РА041277
х
х
х
       
3 Людмил Венелинов Латинов РА039609
х
х
х
       
4 Илиян Николаев Панчев РА040678
х
х
х
       
5 Николай Ненков Стефанов РА039940
х
х
      nikolay_stefanow@mail.bg
6 Светослав Иванов Събев РА040907
х
х
х
       
7 Костадин Георгиев Кръстев РА041140
х
х
       
8 Христо Здравков Шехов РА040870
х
х
       
9 Мавроди Киров Мавродиев РА041241
х
х
х
       
10 Камен Николаев Киров РА040375
х
х
       
11 Филип Вълков Филипов    
х
х
       
12 Ванйо Красимиров Михайлов    
х
х
       
13                  
14                  
15                  

 

Колеги, в графа ДРУГИ можете да поместите допълнителни данни: адрес на ваш сайт, e-mail адрес, телефон ... Така можете да установите връзка с други колеги на професионална основа, да проведете интересни дискусии и да превърнете този сайт във форум.

Моля, изпращайте информацията, свързана с този списък на cyril@circuit-fantasia.com.