Група 64 - ФКСУ (петък - 7,45 ч - з. 2533а - Кирил Мечков)

N ИМЕ  Ф # 5.3 12.3 19.3 26.3 2.4 09.4 23.4   Оц-ка ДРУГИ
1 Иво Младенов Младенов РК031605        
П
         
2 Начо Николов Начев РК029809
x
х
x
x
Р
x
х
    nachonnn@mail.bg
3 Деница Лъчезарова Босилска РК033156
x
х
x
x
А
x
х
    deni_@abv.bg
4 Михаил Христов Иванов РК0333194
x
х
x
x
З
x
      misneca_bg@yahoo.com
5 Петя Петрова Василева РК033271
х
х
х
 
Н
x
х     petia@net1.cc
6 Йордан Велинов Банков РК033310
x
х
x
x
И
 
х
    danybankov@abv.bg
7 Гергана Стефанова Енчева РК033459
х
х
+
x
К
 
х
     
8 Димитър Янчев Димитров РК033461  
х
x
   
x
х
     
9 Евгени Димитров Георгиев РК033473
x
х
+
+
 
x
х
 
4?
gentaco_d@abv.bg
10 Емил Стефанов Николов РК033625
x
х
х
   
x
х
    emo_prime@abv.bg
11 Десислава Димова Жекова РК033649
x
 
x
   
x
х
    desisslava_z@mail.bg
12 Йордан Николаев Дъбов РК034010
+
+
x
+
 
x
х
 
4?
b_bo1bg@yahoo.com
13 Ивайло Петров Петров РК034200
x
+
++
+
 
+
+
 
6
wirepesho@abv.bg
ICQ 283267901
14 Галина Йорданова Доганова РК034250
x
х
+
x
   
х
    galia_dog@mail.bg
15 Михаил Тихомиров Йорданов РК033144                    
16 Спас Георгиев Бобчев РК033168  
х
 
x
   
х
    sbobchev@gmi-mr.com
17 Станислав Емилов Динков РК033170                    
18 Ценка Ангелова Станчевска РК033257
х
 
x
   
x
      ceci_kedi@mailv.bg
19 Дамян Ангелов Богданов РК033396
х
+
              d_bogdanov@lycos.bg
20 Ясен Росенов Димитров РК033512
x
х
 
x
           
21 Снежана Стефанова Стефанова РК033637
x
х
 
x
           
22 Димитър Георгиев Стоянов РК033651
+
+
+
x
 
+
х
 
5
 
23 Ясен Стефанов Стефанов РК033687
x
х
x
   
x
х
     
24 Христо Владимиров Христов РК033776
x
х
x
x
 
x
      hristov@tu-sofia.bg
GSM 098718196
25 Теодора Крумова Петрова РК033839
x
+
 
x
 
x
х
     
26 Христо Иля Илиев РК033865    
x
x
          hristoi_bg@yahoo.com
27 Яне Василев Френски РК033916
++
+
 
+
 
x
х
 
5?
yane@scas.acad.bg
ICQ 51981399
28 Ясен Василев Николов РК034060  
х
 
x
   
х
    ynikolov@gmi-mr.com
29 Явор Каменов Сяров РК034111
+
+
x
x
 
x
х
 
4
yavor_k_syarov@hotmail.com
30                        

 

Да надникнем в едно семинарно занятие ...

23.04.2004 (петък, 8,40 ч., з. 2456). Най-активните студенти се опитваха да "изобретят" верига за осигуряване на преднапрежение, a останалите наблюдаваха внимателно ...

Снимките са направени с разрешението на студентите от група 64.

Моля, проверете данните. "Долното" тире се слива с линията за подчертаване в e-mail адресите!

Колеги, в графа ДРУГИ можете да поместите допълнителни данни: адрес на ваш сайт, e-mail адрес, телефон ... Така можете да установите връзка с други колеги на професионална основа, да проведете интересни дискусии и да превърнете този сайт във форум.

Моля, изпращайте информацията, свързана с този списък на cyril@circuit-fantasia.com.

Последна редакция May 19, 2004