home - въведение - колекция - аналогова -

1   2   3   4   5   6


ИМПУЛСНИ И ЦИФРОВИ УСТРОЙСТВА

Лабораторно упражнение 4 (5 - 17 април, 2004)

Тригери

Колеги, припомнян ви, че можете да изразите мнението си по съдържанието и изпълнението на интернет занятията, както и да отговорите на определени въпроси като попълните текстовите полета в страницата. За да се представите (това не е задължително, но е препоръчително), въведете в началото вашите данни. Накрая натиснете бутона ИЗПРАТИ в края на страницата и написаното от вас ще пристигне при мен. Бих много се радвал, ако по този начин продължим дискусисиите, започнати по време на лабораторните занятия.

Име: Фамилия: Фак.#: Група: Email:

ВЪВЕДЕНИЕ. На досегашните занятия (1, 2 и 3) се занимавахме с комбинационни логически схеми, поведението на които не зависи от предисторията им. С други думи, това което подаваме на входовете на тези схеми, предизвиква моментална промяна на изхода (е, видяхме че има някакво закъснение, а и за да разберем действието на схемите умишлено си представяхме, че има такова, но не за това става въпрос сега). Или, казано най-просто, тези схеми нямат памет. Едно сравнение - с такива "моментални" аналогови пасивни схеми се занимавахме с колегите ви от ФКСУ на семинарните упражнения 1, 2, 3 и 5 по СКЕ, а от упражнение 6 нататък ни предстои да разглеждаме и активните им варианти.

ФИЛОСОФИЯ НА ЗАПОМНЯНЕТО. Днес ще се занимаваме с тригерите - в смисъл на цифрови схеми, които имат памет (думата тригер има и друг смисъл - устройство, което превключва при определено ниво, например тригер на Шмидт). Само че, за да останем верни на "построителната идея", ще трябва сами да си изградим тези устройства. И така, как можем да запомним информация?

Един от начините е да акумулираме енергия, например в кондензатор (казват, че такава капацитивна памет е имал компютърът на Джон Атанасов). Друг начин е да променим състоянието на някакъв елемент, например магнитен. Но има и един малко странен на пръв поглед начин - като използваме феномена на положителната обратна връзка или явленията в живота, при които един лавинообразен процес води до превключване на съответното нещо в устойчиво състояние. За да се развие този процес трябва изходната величина на устройството да подпомага входната му величина в същата посока и с нарастваща амплитуда (накратко, да има усилване K > +1).

Примери: • снежна лавина; • куче, захапало опашката си, в крайна сметка изпада в несвяст от болка (класическа аналогия); • ядосан човек, който се самонавива и в крайна сметка изпада в устойчиво "бясно" състояние; • преподавател (често това съм аз), който си вярва, че на студентите им е интересно:) и това го кара да обяснява с още по-голям ентусиазъм:):), от което на тях им става още по-интересно:):):) ... и т.н., докато в един момент ... свършва часът. А сега в обратната посока: преподавателят (за съжаление, най-често това пак съм аз) започва да се отчайва:(, че на студентите не им е интересно:(:(, от това на тях им става още по-безинтересно:(:(:(, докато в крайна сметка той се "скапва" психически и изпада в депресия:(:(:(:(.
Е добре, щ
ом по този начин можем да накараме едно устройство без памет да започне да помни, нека го приложим и за нашите цели. Но за да направим прехода по-плавен, нека първо да разгледаме един забавен "електромагнитен" пример.

Задачка (за шофьори, а и не само за тях). Представете си, че имате скромна кола и искате да й направите възможно най-скромната алармена система. Идеята ви е проста - ако се отвори врата да се включи клаксона и да свири без да спира докато ... изгори или изтощи акумулатора, или и двете едновременно:). Едно много популярно сред притежателите на Москвич и Жигули преди години решение беше простичкото електромагнитно реле, което върши всичко това. Бобината му се командва от бутоните на осветлението, а контактите му включват клаксона на колата. Вашата задача е само да го накарате да "помни", или както се казва, да се самоблокира. Ако искате, наречете го даже електромагнитен RS тригер.

Няма нужда да ми обяснявате колко малко от вас си имат представа какво е това електромагнитно реле. Интересно, какво ли означава този факт: може би, че вие сте много млади или аз съм много стар; или, че вие не сте студентите които трябва да са тук или аз не съм преподавателят, който трябва да ги учи :)? Не знам, но все пак да кажа, че електромагнитното реле съществува, използва се и би било добре да се знае, че има подвижна котва, контакти и бобина. Протече ли ток през бобината, котвата се привлича и контактите се затварят (ако са нормално отворени) или се отварят (ако са нормално затворени).

1. ЕЛЕМЕНТАРНА ЗАПОМНЯЩА КЛЕТКА (RS тригер). И така, за да направим електрически тригер, трябва просто да свържем изхода на един неинвертиращ усилвател (или просто повторител) към входа му.

Построяване от елементарни логически елементи.. Ние обаче разполагаме с инвертор, затова как да го превърнем в повторител? Ясно, ще свържем последователно два инвертора НЕ. И тъй като тях също ги нямаме, ще си ги направим от 2-входови схеми И-НЕ (тези "трикове" ги владеем още от упражнение 1). Така ще можем и да командваме безпроблемно схемата чрез вторите й входове. Сега затворете веригата на положителната обратна връзка и схемата на един RS тригер е готова. Ако я начертаете красиво с кръстосани връзки, тя ще стане по-малко разбираема, но за сметка на това много удобна за поместване в учебник :).

Изследване "на ниско ниво". След като построихте най-елементарната запомняща клетка, вече можете да я изследвате реално върху лабораторния макет. Не мислите ли (това го подлагаме на дискусия) че и тук, както в първата точка на предишното упражнение, е добре да използвате възможно най-елементарните средства за да изследвате този най-елементарен RS тригер? Например, оставяте входовете "висящи", тогава те няма да са активни (защо?) и ги докосвайте с проводник, свързан към масата. Тук трябва пак да си спомните странното свойство на ТТЛ елементите да възприемат като "лог. 1" несвързаните входове (още по-странното е, че входовете им се държат като изходи?!?). Последното "откритие" направихме с ваши колеги, когато включихме един светодиод между цифров вход DI и "масата" - той, представете си, светна?!? Е, това може би няма да ви изглежда чак толкова странно, ако знаете, че вътре в ТТЛ елемента има pull-up ("дърпащ нагоре") резистор. В изходите на "саморъчно направения" тригер пък включете най-обикновени светодиоди, почнете да експериментирате и отразете резултатите в таблица.

Кое е активното ниво на входните сигнали за този асинхронен RS тригер? Кои са възможните състояния на схемата? А сега се опитайте да опровергаете една "догма" от учебниците:

S R Qt Qt+1
0 0 ? ?
0 1    
1 0    
1 1

Какво ще стане, ако подадем "лог. 0" едновременно на двата входа, т.е. да ги дадем и двата на "маса"? В учебниците пише, че това е забранена комбинация. Но какво означава това на практика? Можем, не трябва или не е желателно да го правим? А какво мислите, че ще "направи" RS тригерът в този случай?

Ще застане в произволно състояние докато подавате "лог. 0" на входовете.

След като премахнете "лог. 0" едновременно от двата входа ще застане в произволно състояние.

Ще "изгори" (трябва да го плащате, асистентът ще се кара и може дори да ви изгони от лабораторията :)


2. СИНХРОНЕН
ПО НИВО RS ТРИГЕР. Входовете на елементарната запомняща клетка (RS тригера) действат по всяко време. В много случаи се налага те да бъдат разрешени само в определен интервал от времето, т.е. да бъдат синхронизирани с един външен управляващ сигнал C. Тогава
, без да разваляте схемата, я усъвършенствайте като добавите синхронизиращ входен сигнал C. Съвет: използвайте някой от логическите елементи от упражнение 1 като логическа "врата". Какво ли означава това? Защо сега наричаме този тригер RS, а не както преди - RS? За изследването на схемата можете да си разпределите "ролите" - някой от вас да "щтрака" входовете R и S, а друг - синхронизиращия вход C (за него най-добре използвайте бутона отстрани на макета - изхода F).

3. СИНХРОНЕН ПО НИВО D ТРИГЕР. RS тригерите, които построихме досега, управляваме с два отделни входа (както например и един обикновен електрически ключ). Сега трябва да решите творческата задача да направите тригер, управляван само с един вход, т.е да построите D тригер от RS тригер. Съвет: Обърнете внимание, че двата входни сигнала са взаимно инверсни. Може ли да се използва това? Необходим ли е допълнителен елемент?

А ето и въпроси, свързани с изследването на схемата. Какво става, ако докато сте активирали синхронизиращия вход C=1 (т.е. държите натиснат бутона), колегата ви промени входния сигнал D? Допустимо ли е това? Какво трябва да направите за да намалите вероятността това да се случи?

4. СИНХРОНЕН ПО ФРОНТ D ТРИГЕР. Виждам, че постепенно стигате до идеята, намалявайки продължителността на синхронизиращия сигнал да стигнете до крайност и да решите фронта на този импулс да стробира входа D. Тази идея е реализирана в интегралния D тригер 7474, който ви предстои да изследвате. Забележка: схемата има също така и познатите входове R и S, които тук са наречени, незнайно защо, CL (clear) и PR (preset). Ето и няколко въпроса за наблюдателните студенти:

Случва ли се нещо сега, ако докато сте активирали синхронизиращия вход C=1 (т.е. държите натиснат бутона), колегата ви промени входния сигнал D? А кога се случва?

5. T (БРОЯЧЕН) ТРИГЕР. Огледайте се около вас и ще видите всякакви превключващи устройства с алтернативно действие, които сменят състоянието си на противоположното при всяко входно въздействие: химикалката, "мързеливия" електрически ключ, дистанционно на алармена система с един бутон, че дори и бутона POWER на компютъра пред вас. Сега направете електрическия еквивалент на този T тригер. Съвет: можете да използвате синхронизиращия вход на D тригера като най-обикновен вход. Ако решите тази задача, вие сте направили най-елементарния брояч на 2.

5. БРОЯЧ НА 4. Последната творческа задача е: от два броячни T тригера сглобете брояч на 4. Каква е идеята за построяване на брояч с определен брой разреди? Изследвайте схемата ръчно или с осцилоскоп и начертайте времедиаграмата й. Можем ли да наречем и защо тази схема делител на честота? Какви приложения можете да й намерите? Има ли я реализирана някъде на макета пред вас?

 

Накрая, бих желал да узная мнението ви за провеждането на упражнение 4 както в лабораторията, така и в интернет. Ако много ви затруднява да напишете няколко реда, просто натиснете някой от тези "радиобутони" >>>>>>>>>>>>>Ако сте си направили труда да попълните текстовите полета в страницата, натиснете бутона ИЗПРАТИ. Благодаря.

 


1   2   3   4   5   6

home - въведение - колекция - аналогова