home - колекция - аналогова

1   2   3   4   5   6


ИМПУЛСНИ И ЦИФРОВИ УСТРОЙСТВА - 2004

Тази част от сайта създавам с идеята да подпомогнa лабораторните упражнения на студентите от групи 65а, 65б, 70а и 70б на Факултета по комуникационна техника и технологии (ФКТТ). Той изразява личната ми гледна точка и не представлява официален документ на Технически университет - София. Материалите в сайта само конкретизират занятията като допълват, но не отменят заданията в лабораторията. Изказвам благодарност към Емил Саръмов за ценните и продължителни дискусии по базови въпроси на цифровата и аналогова схемотехника, към Иван Куртев за моралната му подкрепа в това нетрадиционно начинание, както и към всички студенти, които ме вдъхновяват с активното си участие да развивам тази идея.

Друга част от сайта създавам с идеята да подпомогнa семинарните упражнения на студентите по Специализирана компютърна електроника (аналогова електроника) от групи 61, 62, 63, 64, 65 и 66 на Факултета по компютърни системи и управление (ФКСУ). Възможността да преподавам едновременно цифрова и аналогова схемотехника е едно щастливо обстоятелство за мен, което ми позволява да разкривам пред студентите всеобщата връзка между феномените в електронните схеми.


65а, 65б, 70а, 70б групи на ФКТТ - списъци на студентите


 

Да си сериозен не означава да си скучен ...
Айзберг

Уважаеми колеги, добре дошли в лабораторните занятия на дисциплината Импулсни и цифрови устройства!

През летния семестър на 2004 г. ни предстои да проведем 6 лабораторни упражнения (по 3 ч. през седмица с полугрупите), по време на които ще изследваме интересни цифрови, аналогово-цифрови и импулсни схеми.

Ццифровата и импулсна схемотехника е не само наука, а и изкуство. Изобретяването на една нова схема е плод на човешка фантазиа, въображение и въодушевление. Всяка една, дори и най-елементарна електронна схема, е изградена върху основата на ясни и прости идеи, които можем да наблюдаваме в заобикалящата ни действителност. За да разберем (истински!) как действат схемите, трябва първо да разкрием тези базови идеи (принципи), върху които са изградени те и след това да проследим еволюцията на схемите. Най-естествения начин да направим това е като построяваме последователно схемите от по-прости блокчета така, че всяка следваща схема да се базира на предходната.

Регистрирайки работата си в лабораторията върху хартия (на ръка), неусетно ще направите и вашия протокол. В него не се изисква (но не се и забранява) информация от общ характер - теоретични сведения, справочни данни, несвързани схеми и др. Протоколите се правят по време на упражнението така, че да отразяват работата на студента и се предават в края на семестъра. Ако желаете, можете да ги оформите красиво, но задължително трябва да присъства и черновата от работата в лабораторията (мисля, че се досещате защо). Можете да изпратите "оригиналите" чрез e-mail, ако намерите начин да ме убедите, че са автентични.

Очаквам вашите мнения, предложения, въпроси и отговори на адрес cyril@circuit-fantasia.com.

 


1   2   3   4   5   6

home - колекция - аналогова