В сътрудничество с Socratic Electronics, Basic Car Audio Electronics, HobbyElectronics.info . . . . . . . включете се и вие в този проект!

Unit 1 Op-amp Circuit Builder Strange Things V-to-I Converter I-to-V Converter V-to-V Summer V-to-V Active Summer

СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМПЮТЪРНА ЕЛЕКТРОНИКА - 2004

Тази част от сайта създавам с идеята да подпомогнa семинарните упражнения на студентите от групи 61, 62, 63, 64, 65 и 66 на Факултета по компютърни системи и управление (ФКСУ). Тези материали изразяват личната ми гледна точка и не представляват официален документ на Технически университет - София. Изказвам благодарност към всички студенти, които ме вдъхновяват с активното си участие да развивам тази идея.

Друга част от сайта създавам с идеята да подпомогнa лабораторните упражнения по Импулсни и цифрови устройства на студентите от групи 65а, 65б, 70а, 70б на Факултета по комуникационна техника и технологии (ФКТТ). Възможността да преподавам едновременно аналогова и цифрова схемотехника е едно щастливо обстоятелство за мен, което ми позволява да разкривам пред студентите всеобщата връзка между феномените в електронните схеми.


61, 63, и 64 групи на ФКСУ - списъци на студентите

Въведение в дисциплината Специализирана компютърна електроника

Семинарни упражнения - обща информация

Съдържание на семинарните упражнения

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 семинарно упражнение - какво ще правим на тях?

Ресурси - сродни сайтове, курсове, литература

Хипервръзки и интерактивни анимации (flash филм) - какво означават те?

Обратна връзка > положителна :), отрицателна :)), комбинирана :))), липсваща :(((?

Моят "манифест" - сп. Отворено образование, кн. 1'923'92,  5-6'92


Въведение

ПРЕДМЕТ. Специализирана компютърна електроника (СКЕ) третира разнообразни аналогови, аналогово-цифрови и импулсни схеми, намиращи приложение в специализираните компютърни системи. Тя използва и доразвива знанията, придобити от дисциплините Теоретична електротехника, Полупроводникови елементи и Цифрова схемотехника.

ФОРМИ НА ПРОВЕЖДАНЕ. През настоящия VI семестър дисциплината СКЕ се провежда под формата на лекции (2 ч седмично) и семинарни упражнения като накрая завършва с изпит. През следващия VII семестър дисциплината продължава под формата на изборен курсов проект.


Въображението е по-важно от знанието,
защото знанието е ограничено
...
Айнщаин

Семинарни упражнения

Уважаеми колеги, добре дошли в семинарните занятия на дисциплината Специализирана компютърна електроника!

В периода от 1 март до 22 май - 2004 г. ни предстои да проведем общо 11 семинарни упражнения (по 2 ч. всяка седмица с целите групи), по време на които ще навлизаме постепенно в тайните на електронните аналогови схеми.

Аналоговата схемотехника е повече изкуство, отколкото наука. Изобретяването на една нова схема е плод на човешка фантазиа, въображение и въодушевление. Всяка една, дори и най-елементарна електронна схема, е изградена върху основата на ясни и прости идеи, които можем да наблюдаваме в заобикалящата ни действителност. За да разберем (истински!) как действат схемите, трябва първо да разкрием тези базови идеи (принципи), върху които са изградени те и след това да проследим еволюцията на схемите. Ето защо, вместо да анализираме готови "рецептурни" схеми (например, класическия инвертиращ суматор), ние ще ги построяваме последователно от по-прости блокчета така, че всяка следваща схема да се базира на предходната.

На първите семинарни занятия ще извлечем от основните електрически вериги най-елементарните пасивни аналогови схеми (например, преобразувател напрежение-ток и ток-напрежение). След това ще ги използваме за да изградим по-сложни съставни пасивни схеми (пасивен суматор на напрежения). По-късно ще ги обогатим с активни елементи и ще получим множество транзисторни схеми. Накрая, прилагайки принципа на обратната връзка, ще ги превърнем в почти идеални активни схеми с операционни усилватели (активен суматор на напрежения). Не е ли чудесно всичко това? Тогава ... да го направим!


Какво означават цветовете на хипервръзките?

circuit-fantasia.com

http://www.circuit-fantasia.com
Интерактивни графики, анимации и др. ресурси от сайта

Външни връзки към всевъзможни интернет ресурси, също и
e-mail бутони, най-често с подготвен subject
Вътрешни връзки (котви) към части от текущата страница
Връзки към постоянно използвани интернет ресурси (сродни курсове):
http://www.people.fas.harvard.edu/~thayes/phys123

http://www.ibiblio.org/obp/books/socratic

http://www.talkingelectronics.com
http://www.bcae1.com

 

Какво означават цветовете и звуците в интерактивните анимации?

Ето и още "мини-курсове", изпълнени като интерактивни Flash филми:

Unit 1 Op-amp Circuit Builder Strange Things V-to-I Converter I-to-V Converter V-to-V Summer V-to-V Active Summer

Очаквам вашите мнения, предложения, въпроси и отговори на адрес cyril@circuit-fantasia.com.